Nam Châm Ferrite Hình Khối

Chuyên cung cấp các loại nam châm ferrite hình khối với mọi kích cỡ. Các size có sẵn phổ thông: 40x25x10 mm; 100x75x25 mm; 150x30x25 mm; 150x50x25 mm; 150x100x25 mm; 100x30x25 mm; 84x64x18 mm; 20x10x5 mm; 14x7x4 mm…

Danh mục: