Nam Châm Ferrite Hình Tròn

Chuyên cung cấp các loại nam châm ferrite hình tròn với mọi kích cỡ. Các size có sẵn phổ thông: D5x3 mm, D3x5 mm, D10x2 mm, D10x3 mm, D12x3 mm, D3x3 mm, D14x3 mm, D15x2 mm, D20x2 mm…

Danh mục: